Elektrilise esiistme reguleerimine*

Seadke iste sobivasse asendisse, kasutades nuppu esiistme istumisalal. Mugavusfunktsioonide määramiseks keerake multifunktsionaalset nuppu1 üles/alla.

P5-1746-Multifunction controls
Joonisel on näha juhtelemendid neljasuunalise nimmetoega* autos. Kahesuunalise nimmetoega* autodes puudub pööratav multifunktsionaalne juhtelement.
  1. P5-Icon red circle 1Neljasuunalise nimmetoega* autodes keerake multifunktsionaalset juhtelementi1 üles/alla, et määrata eri mugavusfunktsioone. Kahesuunalise nimmetoega* autodes kasutage ümmargust nuppu nimmetoe reguleerimiseks ette/taha.
  2. P5-Icon red circle 2Istmepadja esiserva tõstmiseks/langetamiseks seadistage üles/alla.
  3. P5-Icon red circle 3Istme ülestõstmiseks/allalaskmiseks seadke juhtnuppu ülespoole/allapoole.
  4. P5-Icon red circle 4Istme edasi-/tagasiliigutamiseks seadke juhtnuppu ettepoole/tahapoole.
  5. P5-Icon red circle 5Seljatoe kalde muutmiseks seadke juhtnuppe ette-/tahapoole.

Liigutamine on võimalik ainult ühes suunas korraga (ette/taha/üles/alla).

Esiistmete seljatoed saab ettepoole täiesti alla lasta.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Pole saadaval kahesuunalise nimmetoega autodes*.