Funktsiooni Pilot Assist*1 sümbolid ja teated

Juhiekraanil ja/või ülanäidikul* saab kuvada funktsiooniga Pilot Assist seotud eri sümboleid ja teateid.

TähisTeadeSpetsifikatsioon
P5-1617-PilotAssist2 Symbol Steering Standby
Hall rooliratta tähisTähistab väljalülitatud roolimisabi. Kui Pilot Assist pakub roolimisabi, on rooli sümbol roheline.
P6-1817-PA-Symbol Hands-on-Steeringwheel
Tähis käed roolilSüsteem ei suuda tuvastada, kas juhi käed on roolil. Asetage käed roolile ja juhtige aktiivselt autot.
P5-1507-See Owner's manual symbol 10x10

Tuuleklaasi andur

Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit

Puhastage tuuleklaasi kaamera ja radarüksuse eest.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi P5–1507–Symbol-OK button.

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.