Kaassõitja istme reguleerimine juhikohalt*

Esiistet on võimalik reguleerida juhiistmelt.

Funktsiooni aktiveerimine

Funktsioon aktiveeritakse keskekraani funktsioonivaate kaudu.

P5-1507-Gentleman function - symbol

Aktiveerimiseks vajutage nuppu Seadista kaassõitja istet.

Seadista kõrvalistuja istet

Funktsiooni aktiveerimisest alates on juhil kaassõitja istme reguleerimiseks 10 sekundit. Kui selle aja jooksul reguleerimist ei toimu, lülitub funktsioon välja.

Juht võib kaassõitja istet reguleerida juhiistme juhtnuppudega:

P5-1507-Front seat gentleman function
  1. P5-Icon red circle 1Kaassõitja Istme edasi-/tagasiliigutamiseks seadke juhtnuppu ette-/tahapoole.
  2. P5-Icon red circle 2Kaassõitja seljatoe kalde muutmiseks seadke juhtnuppe ette-/tahapoole.
  1. * Lisavarustus/tarvik.