Seisupiduri aktiveerimine ja deaktiveerimine

Et vältida auto liikumahakkamist, rakendage seisupidur.

Seisupiduri aktiveerimine

P5-1717-ALL-Parking brake activate
Tõmmake kangi ülespoole.
Kui seisupidur on aktiveeritud, süttib juhi ekraanil sümbol.
Veenduge, et auto on paigal.

Juhi ekraanil olev sümbol

TähisSpetsifikatsioon
P5-1507 Symbol Park brake

Sümbol süttib seisupiduri aktiveerimisel.

Kui sümbol vilgub, on ilmnenud tõrge. Lugege juhiekraanile ilmuvat teadet.

Automaatne aktiveerimine

Seisupidur aktiveeritakse automaatselt järgmistel juhtudel.

  • Kui mootor on välja lülitatud ja seisupiduri automaatne aktiveerimine on keskekraanil aktiveeritud.
  • Järsul kallakul olles valitakse käiguasend P.
  • kui funktsioon Auto hold (automaatne pidurdamine, kui auto seisab paigal) on aktiveeritud ja
    • auto on olnud liikumatu pikka aega (5–10 minutit)
    • auto lülitatakse välja
    • juht lahkub autost.

Hädapidurdus

Hädaolukorras saab seisupiduri auto liikumise ajal aktiveerida, tõmmates kangi üles ja hoides seda selles asendis. Pidurdamine peatub, kui juhtnupp vabastatakse või gaasipedaal vajutatakse alla.

 Märkus

Suurel kiirusel avariipidurdamise aktiveerumisel kostab helisignaal.

Seisupiduri deaktiveerimine

P5-1717-ALL-Parking brake release

Käsitsi deaktiveerimine

Seisupiduri desaktiveerimiseks peab mootor töötama.
Vajutage tugevalt piduripedaali.
Vajutage juhtnuppu allapoole.
Seisupidur vabaneb ja juhi ekraanil olev sümbol kustub.

Automaatne deaktiveerimine

Käivitage auto.

Vajutage tugevalt piduripedaali. Valige käik D või R ja vajutage gaasipedaali.

Seisupidur vabaneb ja juhi ekraanil olev sümbol kustub.

 Märkus

Automaatseks desaktiveerimiseks peab juht kinnitama turvavöö või sulgema juhiukse.