Navigatsioonisüsteem* juhiekraanil

Navigatsioonisüsteemi saab esitada ja kasutada mitmel viisil, nt juhikraani abil.
P5-1507-Navigation, overview driver display 12 inch
Kaart kuvatakse ainult 12" juhiekraanil.

Sõitmise ajal kuuleb autojuht hääljuhiseid ning autojuhi ekraanile ilmuvad instruktsioonid. Kaardi kuvamise saab juhiekraanil aktiveerida ka teekonda valimata.

Parempoolsed roolinupud ning autojuhi ekraan

Parempoolseid roolinuppe saab kasutada navigatsioonisüsteemi funktsioonide haldamiseks, nt Vii mind koju ja Tühista juhised. Kui juhiekraanil kuvatakse teade, tuleb see kinnitada või tühistada näidatud menüüs.

P5-1617-Navigation, app menu and right steering wheel switch - Rest of the world
  1. P5-Icon red circle 1Menüü avamine/sulgemine. Pärast inaktiivsusperioodi või kindla suvandi valimist sulgub menüü automaatselt.
  2. P5-Icon red circle 2Menüüde sirvimine.
  3. P5-Icon red circle 3Menüüsuvandite sirvimine.
  4. P5-Icon red circle 4Kinnitage või tõstke valik esile.
  1. * Lisavarustus/tarvik.