Automaatkäigukasti tähised ja teated

Käigukasti rikke korral kuvatakse juhiekraanil tähis ja teade.

 Oluline

Ajamisüsteemi osade kahjustamise vältimiseks kontrollitakse käigukasti töötemperatuuri. Ülekuumenemisohu korral süttib juhi ekraanil ohusümbol ja kuvatakse teade. Järgige teates esitatud soovitust.
TähisSpetsifikatsioon
P5-XC90H-1519-Information or error message fro gearbox
Käigukasti teave või viga. Järgige antud soovitust.
P5-1519-XC90 Hybrid-Dim soul symbol- transmission temperature
Kuum või ülekuumenenud käigukast. Järgige antud soovitust.
P5-15w19-XC90H-Symbol-Reduced speed limit-warning

Vähenenud jõudlus/Kiirendus vähendatud

Ajamisüsteemi ajutise tõrke korral läheb auto avariirežiimi ja mootori võimsust vähendatakse, et vältida ajamisüsteemi kahjustamist.

Seotud dokumendid