Kaassõitja turvapadi

Lisaks turvavöödele on sõiduk varustatud ka kõrvalistuja turvapadjaga.
P5-1817-S60/V60–Safety–Passenger airbag
Kaassõitjapoolne turvapadi esiistmel.

Laupkokkupõrke korral kaitseb turvapadi sõiduki juhti ja kõrvalistujat pea-, kaela-, näo-, rindmikuvigastuste ning põlve- ja jalavigastuste eest.

Tugeva kokkupõrke korral andurid reageerivad ja turvapadi täitub õhuga. Turvapadi leevendab õnnetuse korral sõidukisviibijale langevat löögijõudu. Turvapadi tühjeneb kokkupõrke survel. Löögi summutamiseks tühjeneb padi surve mõjul. Seejuures moodustub suits, see on täiesti normaalne. Kogu protsess, sh. turvapadja täitumine ja tühjenemine toimub kümnendiksekundite jooksul.

 Hoiatus

Turvavööd toimivad koos turvapatjadega. Kui turvavööd ei kasutata või kasutatakse valesti, võib see vähendada kokkupõrkel turvapadja pakutavat kaitset.

Vigastuste ohu võimalikult vähendamiseks turvapadja avanemisel peavad sõitjad istuma võimalikult sirgelt, jalad põrandal ja selg vastu seljatuge.

 Hoiatus

Volvo soovitab parandamiseks ühendust võtta volitatud Volvo teenindusega. Puudulik töö turvapadjasüsteemiga võib põhjustada talitlushäireid ja tõsiseid tervisekahjustusi.

Kaassõitja turvapadja asukoht

Turvapadi on pakitud kindalaeka kohal olevasse pessa. Sellel kattepaneelil on märgistus AIRBAG.

 Hoiatus

Ärge asetage esemeid armatuurlaua ette ega peale, kus asub kaassõitja turvapadi.

Juhi kõrvalistuja turvapadja silt

P5-1546–Safety–Airbag decal placement EU 1
Juhi kõrvalistuja päikesesirmil olev silt.

Juhi kõrvalistuja turvapadja hoiatussilt paikneb joonisel näidatud kohas.

 Hoiatus

Kui autole ei ole lisatud kaasreisija turvapadja aktiveerimise/inaktiveerimise lülitit, aktiveeritakse turvapadi alati.

 Hoiatus

Ärge lubage lapsel seista või istuda kaassõitjaistme ees.

Kui kaassõitja turvapadi on aktiveeritud, ei tohi esiistmele asetada seljaga sõidusuunas paigaldatavat turvatooli.

Kui kaassõitja turvapadi on välja lülitatud, ei tohi näoga sõidusuunas lapsed ja täiskasvanud kaassõitja istmele istuda.

Ülaltoodud juhiste eiramisel võib lapse elu ohtu sattuda või esineda tõsiste vigastuste oht.