Automaatse kiiruspiiraja piirangud

Automaatne kiiruspiiramine (ASL1) kasutab liiklusmärkide teabe funktsiooni* (RSI2) andmeid, mitte teel möödutud piirkiiruse märkidel olevat teavet.

Kui liiklusmärgil olev teave ei anna juhiabisüsteemile infot kiiruse kohta, määratakse automaatne kiirusepiiraja ooterežiimi ja see läheb üle tavalisele kiirusepiirajale. Sellistel juhtudel peab juht ise sekkuma ja liikumiskiirust pidurdama.

Automaatne kiirusepiiraja aktiveeritakse uuesti, kui liiklusmärkidel olev teave annab jälle infot kiiruse kohta.

  1. 1 Automatic Speed Limiter
  2. * Lisavarustus/tarvik.
  3. 2 Road Sign Information – RSI