Juhiabisüsteemi hoiatus kokkupõrkeohu korral

Kohanduva püsikiirusehoidja* ja funktsiooni Pilot Assist* juhiabisüsteemid võivad juhti hoiatada, kui eessõitjaga on pikivahe liiga lühike.
P5-1617-v54x - City Safety, audio-visual warning and radar sensor
Kokkupõrkehoiatuse heli ja sümbol
  1. P5-Icon red circle 1Helisignaal kokkupõrkeohu korral
  2. P5-Icon red circle 2Kokkupõrkeohu hoiatussignaal
  3. P5-Icon red circle 3Vahemaa mõõtmine kaamera ja radariüksusega

Kohanduv püsikiirusehoidja ja Pilot Assist kasutavad ligikaudu 40% jalgpiduri võimsusest. Kui autot peaks pidurdama järsemalt, kui juhiabi seda võimaldab, ent juht ei tee seda, lülituvad sisse märgutuli ja helisignaal. See annab juhile teada, et vaja on kiiresti tegutseda.

 Hoiatus

Juhiabisüsteemid hoiatavad juhti vaid anduri poolt tuvastatud sõidukite eest – seega ei pruugita hoiatust anda või antakse see teatud viivitusega. Ärge oodake hoiatust, vaid pidurdage alati vastavalt vajadusele.
P5-1507-Head Up Display, collision warning
Kokkupõrkehoiatuse sümbol esiklaasil

Kui auto varustusse kuulub esiklaasinäidik*, siis ilmub tuuleklaasile hoiatav vilkuv sümbol.

 Märkus

Tugev päikesevalgus, äärmuslikud valguskontrastid, päikeseprillide kasutamine või kõrvale vaatamine võivad raskendada visuaalse hoiatussignaali nägemist tuuleklaasil.
  1. * Lisavarustus/tarvik.