Ökonoomne sõiduviis

Pange tähele enda ümber toimuvat ning sõitke sujuvalt ja ökonoomselt.

Kohandage oma sõidustiili ja kiirust vastavalt olukorrale.

Pikima võimaliku sõidukauguse ja madalaima võimaliku kütusekulu saavutamiseks funktsiooniga Twin Engine pöörake tähelepanu järgmisele.

Lae

 • Laadige autot regulaarselt vooluvõrgust. Alustage alati sõitu täislaetud hübriidakuga.
 • Selgitage välja laadimispunktide asukohad.
 • Võimalusel valige laadimisjaamaga parkla.

 Märkus

Laadige autot võimalikult sagedasti.

Eelsoojendus/-jahutus

 • Enne sõitu soojendage autot vooluvõrku ühendatud laadimiskaabli abil (kui on võimalik).
 • Ärge parkige autot nii, et salong jahtub liigselt või kuumeneb üle. Nt parkige auto sobiva temperatuuriga garaaži.
 • Lühikese sõidu ajal pärast salongi eelsoojendamist lülitage sooja ilma korral salongi ventilaator või õhukonditsioneer välja, kui see on võimalik.
 • Kui külma ilma korral pole eelsoojendamine võimalik, kasutage esmalt istme- ja roolisoojendust. Vältige kogu salongi soojendamist, sest nii kulutatakse hübriidakut.

Sõitmine

 • Väikseima energiakulu saavutamiseks aktiveerige režiim Pure.
 • Sõitke ühtlasel kiirusel ning hoidke piisavat distantsi teistest sõidukitest ja takistustest, et vältida pidurdamist. Selline sõidustiil vähendab energiakulu.
 • Reguleerige energiakulu gaasipedaali abiga. Sisepõlemismootori asjatu käivitumise vältimiseks vaadake juhiekraanil olevat elektrimootori saadavaloleva võimsuse näidikut. Elektrimootor on sisepõlemismootorist säästlikum (eriti aeglasel kiirusel).
 • Kui tarvis on pidurdada, vajutage piduripedaali õrnalt – nii laetakse hübriidakut. Piduripedaali on ehitatud regeneratiivne pidurdusfunktsioon ja seda saab kasutada elektrimootoriga pidurdamisel käiguasendis B.
 • Suurel kiirusel energiakulu suureneb – kiiruse suurenemisel suureneb tuuletakistus.
 • Aktiveerige funktsioon Hold funktsioonivaatel suuremate kiiruste korral, kui peate läbima vahemaid, milleks elektritoitest ei jätku.
 • Kui võimalik, vältige funktsiooni Charge kasutamist hübriidaku laadimiseks. Sisepõlemismootoriga laadimine suurendab kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitmeid.
 • Külma ilma korral vähendage võimaluse korral akende, peeglite, istmete ja rooli elektrisoojendust.
 • Sõitke õige rehvirõhuga ja kontrollige seda regulaarselt – parima tulemuse saavutamiseks valige ECO rehvirõhk.
 • Rehvidest võib oleneda ka energiakulu – küsige sobivate rehvide kohta nõu edasimüüjalt.
 • Ärge hoidke autos liigseid esemeid – mida suurem on auto koormus seda suurem energiatarbimine.
 • Katusekoorem ja suusaboks suurendavad õhutakistust, mis tähendab suuremat energiatarbimist – võtke pakiraamid katuselt ära, kui neid ei kasutata.
 • Ärge sõitke avatud akendega.
 • Ärge hoidke autot gaasipedaaliga kallakul paigal. Kasutage selle asemel jalgpidurit.