Teleri avatud lähtekood

See toode sisaldab tarkvara, mis on litsentsitud litsentsi GNU General Public License (GPL) või GNU Lesser General Public License (LGPL) alusel.

Teil on õigus omandada, muuta ja levitada GPL/LGPL-i tarkvara lähtekoodi. Lähtekoodi saate tasuta alla laadida alltoodud linkide kaudu.

http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013