Sensus - ühenduvus ja meelelahutus võrgus

Sensus võimaldab kasutada mitmesuguseid rakendusi ja muuta auto Wi-Fi pääsupunktiks.

See on Sensus

P5-15w07-Logo Volvo Sensus

Sensus pakub nutikat kasutajaliidest ning võimalust ühenduda digitaalmaailma. Intuitiivne navigeerimissüsteem võimaldab juhti segamata hankida vajalikku teavet, abi ja meelelahutust.

Sensus hõlmab kõiki autos olevaid lahendusi, mis on seotud meelelahutuse, Interneti, navigeerimise* ja kasutajaliidesega. Sensus võimaldab teil ja teie autol välismaailmaga suhelda.

Teave on kättesaadav seal kus vaja, siis kui vaja.

Auto erinevad ekraanid võimaldavad vajalikku teavet õigel ajal kuvada. Teavet kuvatakse vastavalt juhi prioriteetidele erinevates kohtades.

P5-1817-V60/S60-Information types
Vastavalt teabe prioriteedile kuvatakse eri teavitusi eri ekraanidel.

Esiklaasi ekraan*

P5-15w07-Head-up-display

Esiklaasinäidikul kuvatakse valitud teave, millega juht peab tegelema esimesel võimalusel. Niisugune teave võib näiteks hõlmata liiklushoiatusi, kiiruse- ja navigeerimisteavet*. Liiklusmärkide teave ning sissetuleva kõne teavitus kuvatakse samuti esiklaasil.

Juhi ekraan

P5-1717-All hybrid-Driver display updated values

Juhi ekraanil näidatakse teavet kiiruse kohta ning nt sissetulevate kõnede ja esitatavate lugude teavet. Ekraani saab juhtida rooli kahe nupustikuga.

Keskekraan

P5-1717-S90/V90/S90H/V90H/S90L/S90LH-Overview centerdisplay

Paljusid auto funktsioone on võimalik juhtida puutetundlikult keskekraanilt. Seeläbi on füüsiliste nuppude arv autos viidud miinimumi. Ekraani on võimalik ka kinnastega kasutada.

Siit saab juhtida näiteks kliimaseadet, meelelahutussüsteemi ning istmete asendeid*. Keskekraanil kuvatavat teavet saab kasutada nii juht kui ka kaasreisijad.

Häältuvastussüsteem

P5–1507–Voice control symbol

Häältuvastussüsteemi on võimalik kasutada ilma et juht peaks enda käsi roolilt tõstma. Süsteem saab aru tavalisest kõnest. Kasutage hääljuhtimist näiteks loo mängimiseks, kellelegi helistamiseks, temperatuuri muutmiseks või tekstisõnumi ettelugemiseks.

  1. * Lisavarustus/tarvik.