Akende ja päikesesirmide muljumiskaitse

Kõikidel elektrilistel akendel ja päikesesirmidel* on muljumiskaitse funktsioon, mis rakendub juhul, kui midagi blokeerib nende avamist või sulgemist.

Blokeerimise korral liikumine peatub ning avaneb seejärel blokeeritud asendist automaatselt ligikaudu 50 mm (ligikaudu 2 tolli) (ehk täielikku õhutusasendisse).

Sulgemise tühistamise korral saab muljumiskaitse alistada (nt jäätumise puhul), vajutades juhtnuppu samas suunas.

Kui muljumiskaitses tekib rike, saab katsetada lähtestamisjada.

 Hoiatus

Kui starteri aku ei ole ühendatud, tuleb õige toimivuse tagamiseks automaatne avamis- ja sulgemisfunktsioon lähtestada. Vahelejäämiskaitse toimimiseks tuleb teha lähtestamine.
  1. * Lisavarustus/tarvik.