Kuupäev ja kellaaeg

Kellaaega kuvatakse nii juhiekraanil kui ka keskekraanil.

Kella asukoht

P6-XC40-1746-Clock 12 inch driver display

Teatud olukordades võivad sõnumid ja teave kellaaja juhiekraanil varjata.

Keskekraanil näidatakse kellaaega olekuväljast paremal ja üleval.

Kuupäeva ja kellaaja seaded

Valige keskekraanil SeadedSüsteemKuupäev ja kellaaeg, et muuta kellaaja ja kuupäeva vormingut.

Kuupäeva ja kellaaja muutmiseks vajutage puuteekraanil üles- või allaliikumise noolt.

GPS-iga autode automaatne kellaaeg

Saate teha valiku Automaatne kellaaeg, kui auto on varustatud navigatsioonisüsteemiga. Ajavööndit seadistatakse automaatselt olenevalt auto asukohast. Teatud tüüpi navigatsioonisüsteemide korral tuleb õige ajavööndi määramiseks ka auto praegune asukoht (riik) valida. Kui Automaatne kellaaeg ei valita, seadistatakse kellaaega ja kuupäeva puuteekraani üles- ja allaliikumise nooltega.

Suveaeg

Mõnes riigis saab valida seade Automaatne suveajale üleminek suveaja automaatseks määramiseks. Teistes riikides saab seade Suveaeg valida käsitsi.

Kui aku ühendati lahti

Kui aku ühendati nt töökojas lahti ja kellaaeg läks valeks, peate kella uuesti õigeks seadistama. Kui kell on seadistamata, võib see mõjutada auto Interneti-ühendust.