Keskekraani olekuriba tähised

Ülevaade keskekraani olekuribal kuvatavatest tähistest.

Olekuribal kuvatakse käimasolevad tegevused ja mõnikord ka nende olek. Kõiki tähiseid alati ei näidata, sest välja suurus on piiratud.

TähisSpetsifikatsioon
P5–1717–Symbol in status bar–Internet on
Interneti-ühendus on loodud.
P5–1507–Symbol in status bar–Roaming
Rändlus on aktiveeritud.
P5–1507–Symbol in status bar–Signal strength
Mobiiltelefonivõrgu signaalitugevus.
P5–1507–Symbol in status bar–BT connected
Bluetooth -seade on ühendatud.
P5–1507–Symbol in status bar–BT activated and none connected
Bluetooth -ühendus on aktiveeritud, kuid ükski seade ei ole ühendatud.
P5–1717–Symbol in status bar–Information sent to/from GPS
GPS saadab ja võtab vastu andmeid.
P5–1507–Symbol in status bar–Wi-Fi connected
Ühendatud Wi-Fi -võrku.
P5–1507–Symbol in status bar–Wi-Fi hotspot active
Jagamine on aktiveeritud (Wi-Fi -pääsupunkt) Auto jagab olemasolevat ühendust.
P5–1507–Symbol in status bar–P-SIM activated
Automodem on aktiveeritud.
P5–1717–Symbol in status bar–USB active
USB-jagamine on aktiivne.
P5–1507–Symbol in status bar–System processing
Tegevus on pooleli.
P5–1717–Symbol in status bar–Active parking timer
Eelsoojenduse taimer on aktiivne.
P5–1507–Symbol in status bar–Audio source is playing
Heliallikat taasesitatakse.
P5–1507–Symbol in status bar–Audio source paused
Heliallikas on peatatud.
P5–1507–Symbol in status bar–Ongoing phone call
Telefonikõne on pooleli.
P5–1507–Symbol in status bar–Sound muted
Heliallikas on vaigistatud
P5–1507–Symbol in status bar–TP NEWS receives
Raadiokanalite kaudu saadud uudised.
P5–1507–Symbol in status bar–TP receives
Liiklusteave on vastu võetud.
P5–1507–Symbol in status bar–Clock
Kell.