Mootoriõli jaoks ebasoodsad sõidutingimused.

Ebasoodsad sõidutingimused võivad viia ebanormaalselt kõrge õlitemperatuuri või õlikuluni. Mõned näited raskete sõiduolude kohta.

Kontrollige õlitaset sagedamini, kui sõidate pikka aega:

  • haagiste või haagissuvilatega
  • mägedes
  • suurel kiirusel
  • madalamatel temperatuuridel kui -30 °C (-22 °F) või kõrgematel kui +40 °C (+104 °F).

See kehtib ka lühemate vahemaade läbimise kohta külma ilmaga.

Ebasoodsate sõidutingimuste korral valige täissünteetiline mootoriõli. See annab mootorile lisakaitse.

Volvo soovitab:

P5-1507-Castrol decal

 Oluline

Mootori hooldusvälba nõuete täitmiseks on tehases mootorisse valatud spetsiaalselt kohandatud sünteetiline õli. Õli on hoolikalt valitud, arvestades vajalikku tööaega, käivitumisomadusi, kütusekulu ja keskkonnamõju.

Soovitatavate hooldusvälpade rakendamiseks on oluline, et kasutatakse tunnustatud mootoriõli. Kasutage ettenähtud mootoriõli nii õli lisamisel kui vahetamisel. Vastasel korral võib väheneda mootori tööaeg, halveneda käivitamisomadused ning suureneda kütusekulu ja mõju keskkonnale.

Kui ettenähtud marki ja viskoossusega õli ei kasutata, võivad mootoriosad kahjustuda. Volvo ütleb lahti kogu vastutusest mis tahes sellise kahjustuse eest.

Volvo soovitab lasta õli vahetada volitatud Volvo teeninduses.