Juhi ekraanil olevad märguandesümbolid

Märguande sümbolid hoiatavad juhti, et funktsioon on aktiveeritud, süsteem töötab või tekkinud on viga või tõrge.
TähisSpetsifikatsioon
P5-1507 Symbol General yellow

Informatsioon, loe ekraaniteksti

Kui mõni auto süsteemidest ei tööta nii nagu ette nähtud, süttib see infosümbol ja juhi ekraanil kuvatakse tekstteade. Infotähist näidatakse vahest koos muude tähistega.

P5-1507 Symbol Brake warning

Viga pidurisüsteemis

Sümbol süttib kui seisupiduri töös on tõrge.

P5-1507 Symbol ABS brake

Viga ABS-süsteemis

Selle sümboli süttimine tähendab, et süsteem ei tööta. Auto tavaline pidurisüsteem töötab ilma ABS-funktsioonita edasi.

P5-1507 Symbol Auto hold

Automaatpidur on sisse lülitatud

Sümbol süttib, kui funktsioon on aktiveeritud ja jalgpidur või seisupidur on rakendatud. Pidur hoiab autot paigal, kui auto on seisma jäänud.

P5-1507-Tyre Pressue System symbol

Rehvirõhu seiresüsteem

Sümbol süttib, kui rehvirõhk on liiga madal. Rehvirõhu süsteemi tõrke korral vilgub sümbol esmalt ühe minuti ja jääb seejärel põlema. See võib juhtuda, kuna süsteem ei suuda rehvirõhku tuvastada või juhti hoiatada.

P5-1507-Emissions System symbol

Heitmesüsteem

Kui tähis kuvatakse pärast mootori käivitamist, võib auto heitmesüsteemis viga olla. Sõitke kontrollimiseks autoteenindusse. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

P5-15w19 Symbol Turn indicator left
P5-1507 Symbol Turn indicator right

Vasak- ja parempoolne suunatuli

Suunatulede kasutamisel sümbol vilgub.

P5-1507 Symbol Forward lights

Parktuled

Sümbol süttib kui gabariidituled on sisse lülitatud.

P5-1507-Active Bending Light Symbol

Viga esitulede süsteemis

Sümbol süttib, kui ABL-süsteemis (aktiivsed pööramistuled) on tõrge või on esitulede süsteemis ilmnenud muu tõrge.

P5-1507 Symbol Auto high beam active

Aktiivsed kaugtuled põlevad

Sümbol süttib siniselt kui automaatsed kaugtuled on sisse lülitatud.

P5-1507 Symbol Auto high beam inactive

Aktiivsed kaugtuled ei põle

Sümbol süttib valgelt kui automaatsed kaugtuled on välja lülitatud.

P5-15w19 Symbol High beam active

Kaugtuli sees

Sümbol põleb siis, kui kaugtuled on sisse lülitatud või neid vilgutatakse.

P5-1507 Symbol Auto high beam active 2

Aktiivsed kaugtuled põlevad

Sümbol süttib siniselt kui automaatsed kaugtuled on sisse lülitatud. Gabariidituled on sisse lülitatud.

P5-1507 Symbol Auto high beam inactive 2

Aktiivsed kaugtuled ei põle

Sümbol süttib valgelt kui automaatsed kaugtuled on välja lülitatud. Gabariidituled on sisse lülitatud.

P5-15w19 Symbol High beam active 2

Kaugtuli sees

Sümbol süttib, kui kaugtuled või gabariidituled on sisse lülitatud.

P5-1507 Symbol Fog light front

Eesmised udutuled põlevad

See sümbol süttib, kui eesmine udulatern on sisse lülitatud.

P5-1507 Symbol Fog light rear

Tagumine udulatern põleb

See sümbol süttib, kui tagumine udutuli on sisse lülitatud.

P5-1507 Symbol Rain sensor

Vihmaandur on sisse lülitatud

See sümbol süttib, kui vihmaandur on sisse lülitatud.

P6-XC40-1746-Tell tale symbol pre-heater in driver display

Eelsoojendus on sisse lülitatud

See sümbol süttib, kui mootoriplokk ja salongikütteseade/kliimaseade eelsoojendus on sisse lülitatud.

P5-15w19-Electronic Stability Control-symbol

Stabiilsussüsteem

Tule vilkumine näitab, et stabiilsussüsteem töötab. Sümboli pidev põlemine tähendab, et süsteemis on rike.

P5-1507-Stability system, Electronic Stability Control, sport mode symbol

Stabiilsussüsteem, sport-režiim

Sümbol süttib, sportrežiim on aktiveeritud. Spordirežiim lisab auto juhtimisele sportlikkust. Süsteem tuvastab, kas gaasipedaali ja rooli kasutamine ning kurvide läbimine on tavalise sõiduga võrreldes energilisem ja võimaldab teatud piirini tagaosa kontrollitud külglibisemist enne vahele segamist ja auto liikumise stabiliseerimist.

P5-1507-Lane Keeping Aid- Active symbol

Sõidurajaabi

Valge tuli: sõidurajaabi on sees ja sõiduridasid tuvastatakse.

Hall tuli: sõidurajaabi on sees, aga sõiduridasid ei tuvastata.

Kollane tuli: Sõidurajahoiatused/-märguanded.

P5-1507-Lane assistance and rain sensor symbol

Sõidurajahoiatused ja vihma andur

Valge tuli: sõidurajaabi on sees ja sõiduridasid tuvastatakse. Vihma andur on sisse lülitatud.

Hall tuli: sõidurajaabi on sees, aga sõiduridasid ei tuvastata. Vihma andur on sisse lülitatud.

P5P6-1917-Reduced speed limit warning symbol

Vähendatud võimsus

Ajamisüsteemi ajutise tõrke korral läheb auto avariirežiimi ja mootori võimsust vähendatakse, et vältida ajamisüsteemi kahjustamist.