Turvavöö eelpinguti

Autosse on paigaldatud standardsed turvavöö eelpingutid ja elektrilised* turvavöö eelpingutid, mis pingutavad turvavöid kriitilistes olukordades ja kokkupõrgete korral.

Standardne turvavöö eelpinguti

Kõikidel turvavöödel on standardne turvavöö eelpinguti.

Turvavöö eelpingutid tõmbavad avarii korral turvavöö piisava jõuga pingule, et reisijat paigal hoida.

Elektriline turvavöö eelpinguti*

Juhi- ja kaassõitja turvavööd on varustatud elektriliste eelpingutitega.

Turvavöö eelpingutid toimivad koos ja need saab aktiveerida koos juhi tugisüsteemidega City Safety ja Rear Collision Warning. Kriitilises olukorras, nagu avariipidurdamine, teelt väljasõidud (nt kraavi sõitmisel, lendu tõusmisel või millegi tabamisel maastikul), külglibisemine, avariioht, tõmmatakse turvavööd elektrimootoriga pingule.

Elektrilised eelpingutid aitavad seada reisija paremasse asendisse, vähendades nii ohtu tabada salongi elemente, ja parandavad teiste turvasüsteemide, näiteks turvapatjade üldist efektiivsust.

Kui kriitiline olukord on möödunud, ennistatakse turvavöö ja elektriline turvavöö eelpinguti automaatselt, kuid need saab ennistada ka käsitsi.

 Oluline

Kui kaasreisija turvapadi on välja lülitatud, lülitub välja ka kaasreisija turvavöö elektriline pinguti.

 Hoiatus

Ärge mitte kunagi muutke ega remontige turvavöid ise. Volvo soovitab ühendust võtta volitatud Volvo teenindusega.

Kui turvavööl on olnud suur koormus, näiteks seoses kokkupõrkega, tuleb kogu turvavöö vahetada. Turvavöö kaitsvad omadused võivad olla osaliselt kadunud, isegi kui turvavöö ei näi olevat vigastatud. Turvavöö tuleb vahetada ka sel juhul, kui sellel on kulumismärke või vigastusi. Uuel turvavööl peab olema tüübikinnitus ning see peab olema ette nähtud paigaldamiseks samasse kohta kui vahetatav turvavöö.

  1. * Lisavarustus/tarvik.