Sõidurajaabifunktsiooni sümbolid ja teated

Juhiekraanil saab kuvada sõiduraja abifunktsiooniga LKA1 seotud erinevaid sümboleid ja teateid. Allpool on toodud mõned näited.
TähisTeadeSpetsifikatsioon
P5-1946-Owners manual symbol

Juhi tugisüst.

Vähendatud funkts. Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust teenindusega2.
P5-1946-Owners manual symbol

Tuuleklaasi andur

Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit

Eesolevat sõiduteed näitava kaamera töövõimet on vähendatud.
P5-1846-Lane Keeping Aid symbol

Lane Keeping Aid

Kasutage rooli

LKA roolimisabi ei tööta, kui juht ei hoia käsi roolil. Järgige juhiseid ja juhtige sõidukit.
P5-1846-Lane Keeping Aid symbol with orange border

Lane Keeping Aid

Ooterežiim kuni rooli kasutamiseni

LKA lülitub ooterežiimi, kuni juht uuesti autot roolima hakkab.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi P5–1507–Symbol-OK button.

Kui teade ei kao, võtke ühendust teenindusega2.

  1. 1 Lane Keeping Aid
  2. 2 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.