V60

2015 Early

Lukustamine/lahtilukustamine - sõidukist väljastpoolt

Lukustamine/avamine sõidukist väljastpoolt toimub kaugjuhtimispult-võtme abil. Kaugjuhtimispult lukustab / avab lukust kõik uksed ja tagaluugi samaaegselt. Lahtilukustustamiseks on võimalik valida erinevaid järgnevusi, vt Kaugjuhtimispult-võtme funktsioonid.

Lukustusprotsessi käivitamiseks peab juhiuks olema suletud – kui mõni muu uks või pakiruum on lahti, lukustatakse see/need ning alarm aktiveeritakse vaid selle/nende sulgemisel. Võtmevaba lukustussüsteemiga* autode kõik uksed ja tagaluuk peavad olema suletud.

 Märkus

Võtke arvesse kaugjuhtimispult-võtme autosse lukustamise ohtu.

Kui kaugjuhtimispuldist ei ole võimalik lukustada / lukku avada, võib patarei olla tühi - lukusta või avage vasakut esiust lukust eemaldatava puldivõtmega, vt Liigenduv muukliist - lahti-/kokkuliigendamine.

 Märkus

Pidage meeles, et pärast võtmega lukustamist vallandub ukse avamisel alarm - alarmi väljalülitamiseks tuleb süütelukku sisestada kaugjuhtimispult-võti.

 Hoiatus

Võtke arvesse inimeste autosse lukustamise ohtu auto lukustamisel väljastpoolt kaugjuhtimispuldiga - sel juhul ei ole võimalik avada uksi seestpoolt käepidemetest. Lisainfot vt Sundlukustus.

Automaatne taaslukustamine

Juhul kui kahe minuti jooksul pärast luku avamist ei avata ühtki ust ega tagaluuki, lukustuvad need automaatselt uuesti. See funktsioon lukustab sõiduki juhul, kui olete unustanud sõiduki lukustada. (Signalisatsiooniga sõidukite korral vt Alarm.)

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?