V60

2015 Early

Päevasõidumõõdik

Näidikuplokile ilmub sõidumõõdik.
Sõidumõõdik, digitaalnäidikuplokk

Sõidumõõdik, digitaalnäidikuplokk

  1. Sõidumõõdiku näidik 1

Mõlemat sõidumõõdikut T1 ja T2 kasutatakse lühikeste vahemaade mõõtmiseks. Kilometraaž kuvatakse ekraanil.

Vajaliku mõõdiku näitamiseks pöörake vasakpoolse roolikangi pöördlülitit.

Vasakpoolse roolikangi lüliti RESET pikk vajutus (kuni muutuse toimumiseni) nullib kuvatava sõidumõõdiku. Lisainfot vt Pardaarvuti - täiendav teave.

  1. 1 Ekraani välimus võib olenevalt seadmest erineda.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?