Hääljuhtimine

Häälvalimise abil saab sõidukijuht häälega teatud funktsioone multimeediumisüsteemis, raadios ja Bluetooth®-ühendusega mobiiltelefonis või Volvo navigatsioonisüsteemis* käivitada.

 Märkus

 • Selles peatükis on esitatud mobiilseadme hääljuhtimise teave, milles selgitatakse, kuidas häälkäskudega Bluetooth®-ühendusega mobiiltelefone juhtida. Üksikasjalikku teavet Bluetooth®-ühendusega mobiiltelefoni kasutamise kohta vt Bluetooth® „käed-vabad“ telefonisüsteem.
 • Volvo navigatsioonisüsteemi* jaoks on eraldi kasutusjuhend, millest leiate lisateavet süsteemi hääljuhtimise ja häälkäskude kohta.

Häälkäskude abil on süsteemi mugav ja lihtne kasutada, juhi häirimine väheneb ja juht saab keskenduda auto juhtimisele, teele ja liiklusele.

 Hoiatus

Juht vastutab igas olukorras sõiduki ohutu juhtimise ja kõigi liikluses kehtivate reeglite järgimise eest.

Häälvalimise abil saab sõidukijuht häälega teatud funktsioone multimeediumisüsteemis, raadios ja Bluetooth®-ühendusega mobiiltelefonis või Volvo navigatsioonisüsteemis* käivitada, ilma et peaks käsi roolilt tõstma. Süsteemiga suhtlemine toimub dialoogi vormis, milles kasutaja ütleb süsteemile käsu ja süsteem vastab häälega. Häälvalimise süsteem kasutab Bluetooth® „käed-vaba“ süsteemiga (vt Bluetooth® „käed-vabad“ telefonisüsteem - ülevaade) sama mikrofoni ja sõiduki kõlareid.

Häälvalimise aktiveerimine

P3-1020-S60/V60 voice control button
Klahvistik roolis.
 1. Ikon röd cirkel 1Kõnetuvastuse nupp
 • Vajuta kõnetuvastuse nuppu (1), et süsteem aktiveerida ja häälkäskluste dialoogi alustada. Süsteem kuvab seejärel keskkonsooli ekraanile enimkasutatavad käsud.

Kõnetuvastuse süsteemi kasutamisel pidage meeles järgmist:

 • Käskluse andmine – kõnel pärast tooni, tavalise hääle ja kiirusega.
 • Ära räägi sellel ajal, kui süsteem vastab (süsteem ei tuvasta sellel ajal käsklusi).
 • Auto uksed, aknad ja katuseluuk* peavad olema suletud.
 • Väldi taustamüra tekitamist salongis.

 Märkus

Kui juht ei tea, missugust käsku kasutada, peab ta ütlema „Abi” – süsteem esitab mõned käsud, mida selles olukorras kasutada.

Hääljuhtimise väljalülitamiseks:

 • öelge "Tühista"
 • Vajutage nuppu EXIT või muu põhiallika nuppu (nt MEDIA).

Mobiiltelefoniga ühendamine

Enne kui häälkäske saab mobiiltelefoni jaoks kasutada, tuleb mobiiltelefon Bluetooth®- vabakäesüsteemis registreerida ja sellega ühendada. Kui juht annab telefonikäsu ja ükski telefon ei ole süsteemiga ühendatud, teavitab süsteem sellest. Lisa teavet mobiiltelefoni lõastamise ja ühendamise kohta leiate peatükist Bluetooth® seadme lõastamine.

 1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?