V60

2015 Early

Aktiivne parkimisabi Park Assist Pilot (PAP)* - toimimine

Aktiivne parkimisabi (PAP – Park Assist Pilot) abistab juhti auto parkimisel, kontrollides kõigepealt, kas parkimisruum on piisavalt suur ning seejärel, keerates rooliratast, juhib auto parkimiskohale. Näidikupaneelil kasutatakse sümboleid, graafikat ja teksti, kui tuleb näidata erinevate toimingute vajalikkust.

 Märkus

Pidage meeles, et teatavates rooliratta asendites võivad kombineeritud mõõteriistaploki juhised olla varjatud, kui pöörate rooli parkimismanöövrite tegemisel.

1 – otsing ja mõõtude kontrollimine

PAP funktsioon otsib parkimiskohta ja kontrollib, kas see on mahutavuselt piisavalt suur. Toimige järgnevalt:

1. PAP-i aktiveerimiseks vajutage seda nuppu ja ärge sõitke kiiremini kui 30 km/h.

2.Jälgige näidikupaneeli ning olge valmis autot peatama, kui graafilised ja tekstiteated seda nõuavad.
3.Peatage auto, kui seda nõuavad joonis- ja tekstiteade.

 Märkus

PAP otsib lähedusest parkimiskohta, kuvab juhised ja suunab auto parkimiskohale kaassõitja tänavapoolel. Kuid vajaduse korral võib auto parkida ka juhipoolsele tänavapoolele.

  • Lülitage sisse juhipoolne suunatuli - sel juhul pargitakse auto sellele tänavapoolele.

2 - Sissetagurdamine

Tagurdamise faasis juhib PAP auto parkimiskohale. Edasi tehke järgmist.

  1. Kontrollige, kas ala auto taga on vaba, seejärel lülitage sisse tagurpidikäik.
  2. Tagurdage aeglaselt ja ettevaatlikult, ilma rooliratast puudutamata ning mitte suurema kiirusega kui umbes 7 km/h.
  3. Jälgige näidikupaneeli ning olge valmis autot peatama, kui graafilised ja tekstiteated seda nõuavad.

 Märkus

  • Kui PAP-funktsioon on aktiveeritud, hoidke käed roolist eemal.
  • Veenduge, et rool saab vabalt liikuda ega ole takistatud.
  • Optimaalsete tulemuste saavutamiseks - oodake, kuni rool on end pööranud, enne kui alustate edasi/tagasi sõitmist.

3 - Väljajoondamine

Kui auto on parkimiskohale tagurdatud, tuleb see välja joondada ja seisata.

  1. Lülitage sisse esimene käik või lükake käigukang asendisse D, oodake kuni rooliratas keeratakse välja ja seejärel sõitke aeglaselt edasi.
  2. Peatage auto, kui seda nõuavad joonis- ja tekstiteade.
  3. Lülitage sisse tagurpidikäik ja tagurdage aeglaselt kuni joonis- ja tekstiteade käsevad teil peatuda.

Parkimise lõpetamisel lülitatakse funktsioon automaatselt välja, millest teavitatakse ka vastavasisuliste joonis- ja tekstiteadete abil. Juhil võib osutuda vajalikuks asendit parandada. Ainult juht saab kindlaks määrata, kas auto on õigesti pargitud.

 Oluline

Kui aktiivne parkimisabi kasutab andureid, on hoiatusvahemaa lühem võrreldes sellega, kui andureid kasutab parkimisabi.

Kas sellest oli abi?