V60

2015 Early

Kaugkäivitus (ERS) - kasutamine

Kaugkäivitus (ERS – Engine Remote Start) tähendab, et auto mootori saab salongi soojendamiseks/jahutamiseks enne lahkumist eemalt käivitada. ERS aktiveeritakse võtmega või rakenduse Volvo On Call*, vt Volvo On Call mobiilirakendus.
Võtme kaugkäivitusnupud.

Võtme kaugkäivitusnupud.

 1. Luku avamine
 2. Lukustamine
 3. Valgustuse sisselülitamine sõidukile lähenemisel
 4. Luku avamine, tagaluuk
 5. Informatsioon 1

Mootori käivitamine distantskäivitusest

Mootori kaugkäivitamiseks peab auto olema lukus ja kapott suletud.

Toimi järgmiselt:

 1. Vajutage lühiajaliselt võtme nuppu (2).
 2. Sellele peab vahetult järgnema pikk vajutus – vähemalt 2 sekunditnupule (3).

Distantskäivituse (ERS) rakendumisel toimub järgnev:

 1. Suunatuled vilguvad lühikese intervalliga mitu korda.
 2. Mootor käivitub.
 3. Suunatuled süttivad kolmeks sekundiks põlema, millega kinnitatakse mootori käivitumist.

 Märkus

Pärast kaugjuhtimispuldiga käivitamist jääb auto lukku, kuid liikumisandur on välja lülitatud*.

PCC 1-võtme korral

Lähenemisvalgustuse märgutuli1 vilgub nupu vajutamisel mitu korda ja jääb seejärel hõõguma, juhul kui kõik distantskäivituse kriteeriumid on täidetud. Samas ei tähenda see, et distantskäivituse süsteem oleks mootori käivitanud.

Kontrollimiseks, kas ERS-süsteem on mootori käivitanud, võib kasutaja vajutada nuppu (5) – mootori käivitumise korral on nupud (2) ja (3) valgustatud.

Sisselülitatavad funktsioonid

Mootori distantskäivitamisel lülituvad sisse järgmised funktsioonid:

 • Õhutussüsteem
 • Heli-/videosüsteem
 • Lähenemisvalgustuse kestus.

Väljalülitatud olekus olevad funktsioonid

Mootori distantskäivitamisel on järgmised funktsioonid väljalülitatud olekus:

 • esituled
 • Parktuled
 • Numbrituled
 • Tuuleklaasipuhasti.

ERS on katkestatud

Distantskäivitatud mootori seiskamine toimub järgmistel juhtudel:

 • Vajutatakse kaugjuhtimispuldi nuppu (1), (2) või (4);
 • Sõiduki lahtilukustamisel
 • Ukse avamisel
 • Gaasi- või piduripedaali vajutamisel
 • Käigukangi suunamisel mõnda muusse asendisse peale P
 • Kaugkäivitatud mootori 15-minutilise tööintervalli ületamisel.

Kaugkäivitatud mootori seiskamisel süttivad suunatuled kolmeks sekundiks põlema.

Kas sellest oli abi?