Privaatlukustus*

Privaatlukustuse funktsiooni kasutatakse siis, kui auto jäetakse teenindusse, hotelli parkimisteenusele vms. Kindalaegas lukustatakse ja tagaluugi lukk lahutatakse kesklukustusest – tagaluuki ei ole võimalik enam avada, ei kaugjuhtimispuldi ega esiustel olevate kesklukustuse nuppudega ega kaugjuhtimispult-võtmega.

P3 V60H Låspunkter utan servicelåsning
Metallvõtme abil kasutatavad lukud.
P30-v70/V60H-Låspunkter med sekretesslåsning
Kaugjuhtimispuldiga juhitavad lukud ilma aktiveeritud puldivõtme ja konfidentsiaalsuslukustuseta.

See tähendab, et ilma võtmeta pulti saab kasutada ainult alarmi sisse/välja lülitamiseks, uste lukust avamiseks ja auto käivitamiseks.

Metallvõtmeta kaugjuhtimispuldi võib seejärel teeninduse või hotelli töötajale üle anda – metallvõti jääb auto omaniku kätte.

 Märkus

Enne tagaluugi sulgemist ärge unustage tõmmata pagasikatet üle pagasiruumi.

Aktiveerimine/desaktiveerimine

P3-1446 Privacy locking
Konfidentsiaalsuslukustuse sisselülitamine.

Konfidentsiaalsuslukustuse aktiveerimiseks:

Ikon röd pil 1

Pane võti kindalaeka lukuauku.

Ikon röd pil 2

Keera puldivõtit 180 kraadi päripäeva.

Ikon röd pil 3

Võta võti välja. Samal ajal ilmub näidikuploki infoekraanile teade.

Kindalaegas lukustatakse ja tagaluuki ei saa enam kaugjuhtimispuldi või kesklukustuse nupu abil avada.

 Märkus

Ärge sisestage metallvõtit kaugjuhtimispulti tagasi, vaid hoidke seda kindlas kohas.
  • Desaktiveerimine toimub vastupidises järjekorras.

Teavet ainult kindalaeka lukustamise kohta, vt Lukustamine/avamine - kindalaegas.

  1. * Lisavarustus/tarvik.