Ökonoomsed juhtimisvõtted & Võimsusjaotus*

Eco guide ja Power guide on kaks näidikuploki funktsiooni, mis võimaldab juhil valida kõige säästlikumad juhtimisvõtted.

Auto salvestab ka läbitud teekondade statistika, mida saab vaadata tulpdiagrammi kujul; vt .

Eco guide

Seade näitab seda, kui ökonoomselt sõidukit on juhitud.

Selle funktsiooni avamiseks valige teema "Eco"; vt. Digitaalne näidikuplokk – ülevaade.

P4-1220-Eco Guide
Ikon röd cirkel 1Hetkeväärtus
Ikon röd cirkel 2Keskmine väärtus

Hetkeväärtus

Siin kuvatakse hetkeväärtust - mida suurem on skaalal näit, seda parem.

Hetkeväärtust arvutatakse kiiruse, mootori pöörete arvu, mootori kasutatud võimsuse ja jalgpiduri kasutamise põhjal.

Soovitatav on kasutada optimaalset kiirust (50-80 km/h (30-50 mph)) ja madalat mootori pöörete arvu. Kiirendamisel ja pidurdamisel osutid langevad.

Väga väikeste hetkeväärtustega süttib mõõdikul (väikese viivitusega) punane ala, mis tähendab ebaökonoomsust ja mida tuleks vältida.

Keskmine väärtus

Keskmine väärtus järgib aegamööda hetkeväärtust ja kirjeldab, kuidas autoga on hiljuti sõidetud. Mida kõrgemal on osutid skaalal, seda parema ökonoomsuse on juht saavutanud.

Power guide

See mõõdik näitab suhet, kui palju võimsust (Power) mootorilt saadakse ja kui palju võimsust on saadaval.

Selle funktsiooni avamiseks valige teema "Performance"; vt Digitaalne näidikuplokk – ülevaade.

P4-1220-Power Performance Indication
Ikon röd cirkel 1Mootori saadaval olev võimsus
Ikon röd cirkel 2Mootori kasutatud võimsus

Mootori saadaval olev võimsus

Väiksem ülemine osuti näitab mootori saadaval olevat võimsust1. Mida suurem on skaalal näit, seda rohkem võimsust on saadaval hetkel valitud käiguga.

Mootori kasutatud võimsus

Suurem alumine osuti näitab mootori kasutatud võimsust1. Mida suurem on skaalal näit, seda rohkem võimsust mootorist võetakse.

Kahe osuti suur vahe näitab suurt võimsusvaru.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Võimsus sõltub mootori pöörete arvust.