Kaugjuhtimispult-võti - leviala

Kaugjuhtimispult toimib kuni 20 meetri kaugusel autost.

Kui auto ei reageeri nupuvajutustele, minge autole lähemale ja proovige uuesti.

 Märkus

Kaugjuhtimispuldi toimimist võivad takistada ümbritsevad raadiolained, hooned, topograafilised tingimused jne. Autot saab alati lukustada/avada tavalise võtmega.

Kui kaugjuhtimispult viiakse autost välja ajal, mil mootor töötab või võti on asendis I või II ja kõik uksed on suletud, kuvatakse teabeekraanil hoiatusteade ja ühtaegu antakse lühike helisignaal.

Teade kaob ekraanilt, kui kaugjuhtimispult tuuakse autosse tagasi ja vajutatakse nuppu OK või suletakse kõik uksed.