Driver Alert System*

Driver Alert System ülesandeks on aidata juhte, kelle juhtimisoskus on ebaühtlane või kes tahtmatult väljub oma sõidurealt.

Driver Alert System koosneb kahest erinevast funktsioonist, mida saab sisse lülitada korraga või eraldi:

või

Sisselülitatud funktsioon läheb ooterežiimi ning seda ei aktiveerita automaatselt enne, kui kiirus ületab 65 km/h (40 mph).

Funktsioon deaktiveeritakse uuesti, kui kiirus langeb alla 60 km/h (37 mph).

Mõlemad funktsioonid kasutavad kaamerat, mis sõltub mõlemal pool teemärgistust omavast reast.

 Hoiatus

Juhi hoiatussüsteem ei toimi kõikides olukordades, vaid on mõeldud ainult täiendavaks abiks.

Juht vastutab alati sõiduohutuse eest.

  1. * Lisavarustus/tarvik.