Kütusepaagi luuk - Avamine/sulgemine

Kütusepaagi luugi avamine/sulgemine toimub järgneval moel:

Tankeluugi avamine/sulgemine

P3-13w20 Opening fuel lid from inside

Ava kütusepaagi luuk valgustipaneelil oleva nupuga – luuk avaneb nupu vabastamisel.

P3 V60H Symbol bränslenivå 2

Näidikuploki ekraanil näitab sümbolil olev nool, kummal pool autot asub kütusepaagi kork.

  • Sulge kütusepaagi luuk, vajutades sellele, kuni kõlab sulgumist kinnitav klõpsatus.

Seotud dokumendid