Interneti-kaart1

Interneti-kaart on funktsioon, mis võimaldab kuvada Interneti-põhise kaardi.

Süsteem arvutab sobiva marsruudi ja märgib kaardil auto asukoha seoses marsruudiga. Plaanitud marsruudist kõrvalekaldumisel kohandab süsteem marsruuti automaatselt ja juhendab teid sihtkohta. Lisaks kaardi tavaandmetele kuvatakse kaardil ka liiklusteave ja valitud huvipunktide (POI) sümbolid.

Marsruudi arvutamine katkestatakse viletsas levialas või Interneti-ühenduse nõrga signaali korral. Olenevalt sellest, kui palju kaardiandmeid on alla laaditud, võivad teatud mõõtkavad kaardil puududa.

 Märkus

Andmevahetus toimub üle interneti (andmeside), mis võib olla tasuline.

Andmesiderändluse kasutamine võib kulusid veelgi suurendada.

Küsige võrguoperaatorilt andmesidehindade teavet.

Volvo pakub täismahulist navigatsioonisüsteemi (Sensus Navigation), mis kasutab kõvakettapõhiseid kaarte, hääljuhendamist, täpsemat marsruudiarvutust koos liiklusteabega, Internetis otsingu sooritamise võimalust ja mitme vahepunkti määramise võimalust. Süsteemile Sensus Navigation uuendamiseks võtke ühendust edasimüüjaga. Uuendamise käigus Interneti-kaart asendatakse.

Interneti-kaart jagab maanteeteavet, mis aitab jõuda eelnevalt valitud sihtkohta. Kõik süsteemi soovitatavad sõidusuunad ei ole kasutatavad, sest võib esineda olukordi, mida navigatsioonisüsteem ei suuda hinnata, näiteks äkilised ilmamuutused.

 Hoiatus

Pange tähele järgmist.

  • Suunake kogu oma tähelepanu liiklusele ning keskenduge ainult auto juhtimisele.
  • Järgige kõiki liikluseeskirju ja sõitke ettevaatlikult.
  • Sõidutingimusi mõjutava ilmastiku või aastaaja tõttu ei tarvitse kõik soovitused olla usaldusväärsed.
  1. 1 Kehtib teatud mudelitel.