Kokkupõrke hoiatussüsteem* - sümbolid ja teated

Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdamise ning jalgratturi ja jalakäija tuvastamise funktsiooniga (Collision Warning with Auto Brake and Cyclist and Pedestrian Detection) on seade, mis aitab juhti olukordades, kus eksisteerib jalakäijale, jalgratturile või sõidukile otsasõitmise oht või kokkupõrke oht samas suunas eessõitva või seisva sõidukiga.
Sümbol1TeadeSpetsifikatsioon
Symbol Krockvarning AvCollision warning system Väljalülitatud

Kokkupõrke hoiatussüsteem on välja lülitatud.

Kuvatakse mootori käivitamisel.

Teade kustub umbes 5 sekundi möödumisel või pärast ühekordset vajutust nupule OK.

Symbol Krockvarning AvKokkupõrkehoiatus Ei tööta

Kokkupõrke hoiatussüsteemi ei saa aktiveerida.

Teade kuvatakse siis, kui juht üritab funktsiooni aktiveerida.

Teade kustub umbes 5 sekundi möödumisel või pärast ühekordset vajutust nupule OK.

Symbol Krockvarning AvAutomaatpidur on rakendatud

Auto Brake has been active (Automaatne pidurdus on olnud aktiivne).

Teade kaob pärast nupu OK vajutamist.

P4-1246-Symbol Kamera BlockeradEsiklaasiandur blokeeritud Vt juhendit

Kaameraandur on ajutiselt välja lülitatud.

Kuvatakse juhul, kui tuuleklaasil on nt lumi, jää või mustus.

  • Puhasta kaameraanduri ees olev tuuleklaasi pind.

Lugege kaameraanduri piirangutest.

P4-1246-Symbol Radar BlockeradRadar blokeeritud Vt juhendit

Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdusega on ajutiselt välja lülitatud.

Radariandur on blokeeritud ja ei suuda avastada teisi sõidukeid nt tugeva vihma või radarianduri ette kogunenud lörtsi tõttu.

Lugege radaranduri piirangutest.

Symbol Krockvarning Av
Kokkupõrkehoiatus Vajalik hooldus

Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdusega on täielikult või osaliselt välja lülitatud.

  • Kui teade jääb püsima, pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Sümbolid on skemaatilised ning võivad sõltuda turust ja auto mudelist.