Volvo teenindusprogramm

Auto suurima võimaliku ohutuse ja töökindluse säilitamiseks järgi Volvo teenindusprogrammi, mis on toodud Teenindus- ja garantiiraamatus.

Volvo soovitab hoolduse ja remondi jaoks pöörduda volitatud Volvo teenindusse. Volvo teenindustes töötav personal ning erivahendid ja erialakirjandus garanteerivad teeninduse kõrgeima kvaliteedi.

 Oluline

Volvo garantii kehtivuse säilitamiseks lugege teenindus- ja garantiiraamatut ja järgige seda.