Rehvi kiirparanduskomplekt – rehvide pumpamine

Sõiduki tavarehvide pumpamine on võimalik rehvi kiirparanduskomplekti kuuluva kompressori abil.
Kompressor peab olema välja lülitatud. Kontrollige, kas lüliti on asendis 0 ning võtke kaabel ja õhuvoolik välja.
Keerake rehvi ventiilikübar lahti ja keerake õhuvooliku ventiiliühendus rehvi õhuventiili keermesse.
Ühendage elektrijuhe lähimasse 12 V pistikusse ja käivitage auto.

 Hoiatus

Auto heitgaaside sissehingamine võib olla eluohtlik. Ärge jätke mootorit tööle kinnises ega puuduliku ventilatsiooniga ruumis.

 Hoiatus

Ärge jätke lapsi autosse järelevalveta, kui mootor töötab.
Käivita kompressor, viies lüliti asendisse I.

 Oluline

Ülekuumenemise vältimiseks ei tohi kompressorit korraga kasutada pikema aja vältel kui 10 minutit.
Pumbake rehvi rõhk, mis vastab rehvirõhkude tabelile, vt Rehvid - ettenähtud rehvirõhud. Juhul kui rehvirõhk on liiga kõrge, lase õhku rõhureduktori abil välja.
Lülita kompressor välja. Ühendage õhuvoolik ja elektrikaabel lahti.
Paigaldage tolmukork rehvi ventiili külge tagasi.