Käsitsi ohutusteenus süsteemiga Volvo On Call*

Võtke hädaolukorras ühendust Volvo On Call klienditeenindusega

Volvo On Call-klienditeeninduse käsitsi valimiseks tehke järgmist.

  1. Hoidke SOS nuppu vähemalt kaks sekundit all, et teha kõne haigushoo ilmnemisel või välise ohu korral auto või kaassõitjate vastu jne.
  2. Volvo On Call klienditeenindusele saadetakse teade abi vajamise ja auto asukoha kohta.
  3. Volvo On Call klienditeenindus loob juhiga ühenduse ja uurib välja, millist abi vajatakse.

Kui verbaalset ühendust ei saa luua, võtab Volvo On Call klienditeenindus ühendust vastavate ametkondadega.

  1. * Lisavarustus/tarvik.