Kohanduv püsikiirusehoidja* - väljalülitatud

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.

Nupustik kiiruspiiraja korral

Adaptiivne püsikiirusehoidik lülitatakse välja rooliratta nupuga Ikon farthållare 4 rooliratta klahvistikul - seadistatud/salvestatud kiirus kustutatakse ja seda ei saa nupuga Ikon farthållare 5 taastada.

Ilma kiirusepiirajata klahvistik

Kohanduv kiirusehoidik lülitub lühikese vajutusega roolinupule Ikon farthållare 4ooterežiimi. Väljalülitamiseks vajutage korraks uuesti - seadistatud/salvestatud kiirus kustutatakse ja seda ei saa nupuga Ikon farthållare 5 taastada.

  1. * Lisavarustus/tarvik.