Ümberlülitumine gaasile*

Kahesüsteemse mootoriga autodel on gaasi (CNG – Compressed Natural Gas) ja bensiini kasutamise lüliti. See asub keskkonsooli juures.

Kasutamine

P3-1517-V70 V60 Bi Fuel - CNG switch

Gaasil või bensiinil töötamise vahetamiseks vajutage lülitit.

Ümberlülitumisel kostab pagasiruumist klõpsatus. See on tavaline – heli tekitab paagi klappide avanemine.

Lülitil on kaks asendit.
  • BI-FUEL põleb roheliselt – auto kasutab sõiduks gaasi
  • BI-FUEL põleb oranžilt – auto kasutab sõiduks bensiini (gaasinäidik kustub).

Isegi kui valitud on gaasikütus, siis käivitumisel kasutab auto alati bensiini. Pärast soojenemist lülitub süsteem automaatselt gaasile – soojal käivitusel enamasti mõne sekundi jooksul.

Külma mootori käivitamisel kulub gaasile lülitumiseks kauem aega, sest tagada tuleb heitgaasi madalaim võimalik emissioon.

hoiatustuli

Kui lüliti hoiatustuli põleb ja/või kostab korduv helisignaal, tuleb autot hooldada. Hoiatuse kinnitamiseks vajutage lülitit ja külastage lähimat töökoda (soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust).

  1. * Lisavarustus/tarvik.