Väline heliallikas AUX/USB sisendi kaudu

Audiosüsteemiga on võimalik ühendada väliseid heliseadmeid nagu näiteks iPod® või MP3-mängija.
P3/P4-1246-DOM-iPod, MP3, USB stick

iPod® või MP3-mängijta, millel on laetavad akud, laaditakse samal ajal USB-ühenduse kaudu (kui auto süüde on sees või mootor töötab).

Muusikat saab kopeerida USB1-seadmelt auto kõvakettale ning seda sealt kuulata.

Taaesituse ja navigatsiooni põhifunktsioonide kohta lugege kuidas süsteemi hallatakse ja menüüs liigutakse . Täpsema kirjelduse leiate allpool.

Teatud funktsioone saab linkida FAV-nupuga. Lingitud funktsiooni aktiveerimiseks tuleb lihtsalt vajutada FAV-nuppu, vt Eelistused.

Taasesitus ja navigatsioon

USB-sisendiga ühendatud heliallikat saab juhtida auto helisüsteemi nuppudega. Kui seade on ühendatud AUX-sisendiga, ei ole seda võimalik auto nuppudega juhtida.

Heliallika tavavaates kaustastruktuuri avamiseks või kategooriates otsimiseks keerake nuppu TUNE. Struktuuris liikumiseks keerake nuppu TUNE, kausta valimiseks vajutage OK/MENU ning struktuuris tagasiliikumiseks vajutage nuppu EXIT.

Faili taasesituse käivitamiseks vajutage OK/MENU.

Faili taasesituse lõpetamisel jätkatakse teise samas kaustas oleva faili taasesitamisega. Kaustavahetus toimub automaatselt, kui kõik valitud kaustas olevad failid on ette mängitud.

Meeiumiotsing

Seadmetest saab otsinguvaliku abil muusikat otsida. Seda otsitakse USB-seadmest, plaadilt ja kõvakettalt. Lugege lisateavet otsingufunktsiooni kohta.

USB-mälu

USB-mälupulga hõlpsamaks kasutamiseks salvesta sellele ainult muusikafaile. Süsteemi laadimiseks selliselt infokandjalt, mis sisaldab veel midagi peale ühilduvate muusikafailide, kulub rohkem aega.

 Märkus

Süsteem toetab USB 2.0 ja FAT32-failisüsteemiga ühilduvate mobiilseadmete kasutamist.

 Märkus

USB mälupulga pikema mudeli kasutamisel soovitatakse kasutada USB adapterkaablit. See on mõeldud USB sisendi ja selle külge ühendatud USB mälupulga mehaanilise kulumise vältimiseks.

Tehnilised andmed

Maksimaalne failide arv15000
Maksimaalne kaustade arv1000
Maksimaalne kaustatasemete arv8
Maksimaalne esitusloendite arv100
Maksimaalne lugude arv esitusloendis1000
AlamkaustadPiiranguta

MP3-mängija

Mitmed MP3 mängijad töötavad erilisel failisüsteemil, mida audiosüsteem ei toeta. Süsteemis kasutamiseks tuleb MP3-mängija lülitada USB Removable device/Mass Storage Device režiimile.

iPod®

 Märkus

Süsteem toetab ainult helifailide taasesitust iPod®’ist.

 Märkus

Taasesituse käivitamiseks on vajalik heliallikana iPod® (mitte USB).

Kui heliallikaks on iPod®, sarnanevad auto meelelahutusseadme menüüd iPod®-mängija menüüstruktuurile.

  1. 1 Mõned riigid.