Pardaarvuti - digitaalne näidikuplokk

Auto pardaarvuti salvestab ning arvutab ka selliseid väärtusi, nagu näiteks läbisõit, kütusekulu ja keskmine kiirus.

Pardaarvuti teavet on võimalik kuvada näidikupaneelil ning seda on võimalik juhtida vasakpoolse roolikangi lüliti ning näidikupaneeli menüü abil.

Kontrollimist ja seadistust võib teha kohe, kui näidikuploki valgustus on luku avamisel automaatselt süttinud. Kui ühtki pardaarvuti juhtseadistest ei aktiveerita ligikaudu 30 sekundi vältel pärast juhiukse avamist, kustub näidikupaneeli valgustus ning pärast seda on vaja pardaarvuti kasutamiseks lülitada võti asendisse II või käivitada mootor.

 Märkus

Kui pardaarvuti kasutamise ajal ilmub veateade, tuleb selle teate vastuvõttu kinnitada enne, kui pardaarvuti saab uuesti aktiveerida.

 • Teate kinnitamiseks vajutage lühidalt suunatulede lülitushoova nuppu OK.

Juhtelemendid

P4-1246-Färddator High
Korraga võib kuvada kolme pardaarvuti valikut - igas aknas üht.
 1. Ikon röd cirkel 1OK - avab näidikupaneeli menüü, kinnitab sõnumeid ning menüüvalikuid.
 2. Ikon röd cirkel 2Pöidlalüliti - liigub erinevate menüüvalikute ning pardaarvuti valikute vahel.
 3. Ikon röd cirkel 3RESET - lähtestab praeguse sõidu mõõdiku või liigub menüüstruktuurist välja.

Pardaarvuti valikud

Valige, millist reisiarvestit kuvatakse:
Kontrollimiseks, et ükski juhtseadis ei oleks järjestuse keskel - lähtestage need kõigepealt, vajutades kaks korda nuppu RESET.
Sihtpunktide vahel liikumiseks pöörake pöidlalülitit.
Sõidu andmete instrumendipaneelil püsivalt kuvamiseks peatuge soovitud kombinatsioonil.

Kombineeritud instrumendipaneelil olevat pardaarvutit on võimalik igal ajal teisele valikule seada. Üks valikutest on, et pardaarvutit ei kuvata.

Jaotiste kombinatsioonidInformatsioon
Keskmine kütusekuluSõidumõõdik T1 + mõõdiku näitKeskmine kiirus
 • Pikk vajutus nupule RESET lähtestab sõidumõõdiku T1.
Hetke kütusekuluSõidumõõdik T2 + mõõdiku näitKaugus kütusepaagi tühjenemiseni
 • Pikk vajutus nupule RESET lähtestab sõidumõõdiku T2.
Hetke kütusekuluMõõdiku näitkmh<>mphkmh<>mph – vt jaotist Digitaalse spidomeetri muutmine.
Pardaarvuti andmed puuduvad.Selle suvandiga kustutatakse kõik kolm pardaarvuti kuva - sellega märgitakse ka ahela algust/lõppu.

Pardaarvuti lähtestamine

Päevasõidumõõdik

Pöörake pöidlalülitit ning peatuge pardaarvuti päevasõidumõõdiku valikul, mida soovite lähtestada:
RESET nupu üks pikk vajutus lähtestab valiku väärtuse.

Keskmine kiirus ja keskmine kütusekulu

Näidikupaneeli menüü avamiseks vajutage OK.
Sirvige pöidlalüliti abil Teekonnamõõdik nullimine menüüvalikuid ning kinnitage OK nupuga.
Valige keskmine kütusekulu, keskmine kiirus või lähtestage mõlemad. Kinnitage valik OK nupuga.
Lõpetage nupuga RESET.

Näidikupaneeli menüü funktsioonid

Näidikupaneeli menüü sisaldab pardaarvuti seadistamise valikuid. Avage menüü ja kontrollige/muutke allolevas tabelis välja toodud rakendusi.

Kontrollimiseks, et ükski juhtseadis ei oleks järjestuse keskel - lähtestage need kõigepealt, vajutades kaks korda nuppu RESET.
Vajuta OK.
Sirvige funktsioone pöördlülitiga ja valige/kinnitage nupuga OK.
Lõpetamiseks vajutage pärast kontrollimist/reguleerimist kaks korda RESET.
FunktsioonidInformatsioon
Teekonnamõõdik nullimine
 • Keskmine kütusekulu
 • Keskmine kiirus

Lähtestage keskmise kütusekulu ning keskmise kiiruse väärtused.

Pange tähele, et selle rakendusega ei lähtestata mõlemat T1 ja T2 sõiduarvestust.

Teated
Lisainfot vt Teated - käsitlemine.
Teemad
Valige näidikutepaneelikujunduse jaoks meeldiv teema.
Sätted*

Vali Aut. sis. või Väljalül..

Lisainfot vt Lisakütteseade*.

Kontrastsus/Värvirežiim
Näidikuploki heleduse ja värvide intensiivsuse reguleerimine.
Parkimissoojendi*
 • Otsekäivitus
 • Taimeri 1 sümbol - viib kellaaja valimise menüüsse.
 • Taimeri 2 sümbol - viib kellaaja valimise menüüsse.

Taimeri programmeerimise juhised leiate jaotisest Mootoriploki soojendus ja salongi kütteseade* - taimer.

Hoolduse olek
Näitab kuude arvu ja läbisõitu järgmise teeninduseni.
Õlitase1
Lisainfot vt Mootoriõli - kontrollimine ja lisamine.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Teatavad mootorid.