Laste turvalukud – elektriline aktiveerimine*

Tänu elektrilise käivitusega lapselukkudele ei saa lapsed tagauksi ja aknaid seestpoolt avada.

Aktiveerimine

Lapselukke saab aktiveerida ja desaktiveerida kõigis võtmeasendites peale 0. Aktiveerimine ja desaktiveerimine on võimalik 2 minuti jooksul pärast mootori väljalülitamist, kui ühtegi ust ei avata.

Lapselukkude aktiveerimine:
P3-sv60/V60H Knapp Barnlåsspärr
Juhiuksel olev juhtpaneel.
Käivitage mootor või keerake võti välja asendist 0.
Vajuta nupule juhipoolse ukse juhtpaneelil.
Näidikuploki infonäidikule ilmub teade Tagumine lapselukk sisselülitatud ning nupu lamp süttib põlema - lukud on aktiivsed.

Kui lapselukk on aktiivne:

  • tagumisi aknaid saab avada ainult juhiukse juhtpaneeli nuppudega
  • ust ei ole võimalik seestpoolt avada.

Mootori väljalülitamine ei tühista valitud sätet - kui lapselukud on mootori seiskamisel aktiveeritud, püsib funktsioon aktiivsena ka pärast mootori järgnevat käivitamist.

  1. * Lisavarustus/tarvik.