Hääletugevuse automaatne muutmine funktsioonide (RDS) katkestamiseks

Katkestavaid RDS funktsioone, nt häire või liiklusteave TP, kuuldakse iga konkreetse programmitüübi jaoks valitud helitugevusel. Kui helitugevust reguleeritakse programmikatkestuse ajal, salvestatakse uus tase kuni järgmise programmikatkestuseni.