Häältuvastus – lühikäsud

Häälvalimine toimub eelmääratud lühikäskude abi.

Multimeediumsüsteemi ja telefoni kiirkäsklused leiate MY CAR tavavaates, kui vajutate OK/MENU ja valite SettingsVoice control settingsCommand listGlobal commands, Phone commands, Media commands, Radio commands ja Navigation commands*.

Iga käsu juures olev abitekst annab teada, kas käsku saab kasutada kõigis allikates või ainult ühes allikas.

  1. * Lisavarustus/tarvik.