Volvo On Call*

Volvo On Call* on lisateenus, mida Volvo omanik saab tellida. Tellimus koosneb ohutus-, turva- ja mugavusteenustest.

Teenuse Volvo On Call süsteem on seotud auto SRS- ja alarmisüsteemidega ning auto muude süsteemidega (nt lukud ja kliimaseade). Autos on sisseehitatud moodul side pidamiseks auto ja Volvo On Call-teenuste vahel. Kaardil kuvatakse riigid, kus süsteemi saab kasutada. Kuna kaart võib muutuda, saate kõige ajakohasema teabe Volvo edasimüüjalt. Tellimuse teenused/pakkumised sõltuvad riigist. Konkreetses asukohariigis kasutatavate teenuste kohta saate teavet Volvo edasimüüjalt.

Kasutatavus

Kui kaugjuhtimispult on autost eemaldatud, töötavad süsteemi funktsioonid pidevalt järgmised 5 päeva ja seejärel järgmise 17 päeva jooksul kord tunnis. 22 päeva pärast süsteem inaktiveeritakse kuni auto käivitamiseni.

Süsteem kasutab auto asukoha tuvastamiseks GNSS-i (Global Navigation Satellite System). Volvo On Call klienditeeninduse ja Volvo On Call mobiilirakendusega luuakse ühendus auto sisseehitatud modemi abil.

 Hoiatus

Süsteem töötab ainult piirkondades, kus süsteemi Volvo On Call partneritel on mobiilside, ning riikides, kus teenus on kasutatav.

Nii nagu mobiiltelefonide puhulgi, võivad ühenduse võimatuks muuta atmosfäärihäired või saatjate hõre paigutus, nt hõredasti asustatud piirkondades.

Tellimus

Tellimus käivitatakse auto ostmisel süsteemi aktiveerimisel. Tellimusel on ajapiirang, mida saab pikendada; kasutatavus sõltub riigist.

Mugavusteenused

Ohutusteenused

Turvateenused

 Märkus

Kõik kõned Volvo On Call teeninduskeskusesse salvestatakse.

Teave Internetis

Lisateavet teenuse Volvo On Call kohta leiate veebiaadressilt support.volvocars.com.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Mõned riigid.