Hääljuhtimine

Häälvalimise abil saab sõidukijuht häälega teatud funktsioone multimeediumisüsteemis, raadios ja Bluetooth®-ühendusega mobiiltelefonis või Volvo navigatsioonisüsteemis* käivitada.

Häälkäsklused võimaldavad juhil hoida tähelepanu teel ja liiklusel.

 Hoiatus

Juht vastutab igas olukorras sõiduki ohutu juhtimise ja kõigi liikluses kehtivate reeglite järgimise eest.

Häälvalimise abil saab sõidukijuht häälega teatud funktsioone multimeediumisüsteemis, raadios ja Bluetooth®-ühendusega mobiiltelefonis või Volvo navigatsioonisüsteemis* käivitada, ilma et peaks käsi roolilt tõstma.

Hääljuhtimine toimub dialoogivormis, milles kasutaja ütleb süsteemile käsu ja süsteem vastab häälega.

Häälvalimise süsteem kasutab Bluetooth® „käed-vaba“ süsteemiga (vt Bluetooth® „käed-vabad“ telefonisüsteem - ülevaade) sama mikrofoni ja sõiduki kõlareid.

Häälvalimise aktiveerimine

P3-1020-S60/V60 voice control button
Klahvistik roolis.
  1. Ikon röd cirkel 1Kõnetuvastuse nupp
  • Vajuta kõnetuvastuse nuppu (1), et süsteem aktiveerida ja häälkäskluste dialoogi alustada. Süsteem kuvab seejärel keskkonsooli ekraanile enimkasutatavad käsud.

Kõnetuvastuse süsteemi kasutamisel pidage meeles järgmist:

  • Käskluse andmine – kõnel pärast tooni, tavalise hääle ja kiirusega.
  • Ära räägi sellel ajal, kui süsteem vastab (süsteem ei tuvasta sellel ajal käsklusi).
  • Vältige salongis taustamüra, milleks hoidke uksed, aknad ja katuseluuk* suletuna.

 Märkus

Kui juht ei ole kindel, mis käsku kasutada, võib ta öelda ”Abi” (Abi) – vastuseks teatab süsteem mõned käsud, mida saab antud olukorras kasutada.

Hääljuhtimise väljalülitamiseks:

  • öeldes ”Tühista
  • Vajutage nuppu EXIT või muu põhiallika nuppu (nt MEDIA).

Helitugevus

Häältuvastuse süsteemi helitugevust juhitakse keskkonsooli nupuga VOL.

Mobiiltelefoniga ühendamine

Enne kui häälkäske saab mobiiltelefoni jaoks kasutada, tuleb mobiiltelefon Bluetooth®- vabakäesüsteemis registreerida ja sellega ühendada. Kui juht annab telefonikäsu ja ükski telefon ei ole süsteemiga ühendatud, teavitab süsteem sellest. Lisa teavet mobiiltelefoni lõastamise ja ühendamise kohta leiate peatükist Bluetooth® seadme lõastamine.

  1. * Lisavarustus/tarvik.