Õnnetuse ja katastroofihoiatused

Raadiofunktsiooni kasutatakse erinevate õnnetuste ja katastroofide eest hoiatamiseks. Teate ALARM! edastamisel kuvatakse ekraanil alarmiteade.

Alarmi saab ajutiselt katkestada, kuid mitte välja lülitada.