Rikkerežiim – sõitmine rikkerežiimis

Normal mode sümboli kuvamise korral pärast Ohutusrežiim Vt juhendit lähtestamist sõiduki käivituskatse järgselt osutub võimalikuks sõiduki ettevaatlik liigutamine piiratud režiimis.

Ära liiguta autot rohkem kui vajalik.

 Hoiatus

Ohutusrežiimil olevat autot ei tohi pukseerida. Auto tuleb treileril ära vedada. Volvo soovitab lasta auto vedada volitatud Volvo teenindusse.