Rakenduse Volvo On Call* kasutamine

Süsteemi Volvo On Call sisselülitamiseks vajutage üht katuses olevast nupust või valige menüüst.

Kui auto ohutussüsteem rakendub, näiteks õnnetuse korral, mille käigus rakenduvad turvapadjad ja turvavööde eelpingutid, siis käivitatakse Volvo On Call automaatselt. Auto ja Volvo On Call-klienditeeninduse vahel luuakse ühendus ja teenindus saadab auto asukohta vajaliku abi.

Aktiivsest teenusest annab märku sümbol ekraanil.

SOS nupp - hädaabikorras kasutamiseks

Manuaalse alarmi aktiveerimiseks hoidke katuses olevat nuppu SOS vähemalt 2 sekundit all.

SOS nupu alternatiivid

MY CAR tavavaates vajutage nuppu OK/MENU ja valige SettingsVolvo On CallSOS.

ON CALL nupp – autoprobleemide korral kasutamiseks

Hoidke katuses olevat ON CALL-nuppu vähemalt 2 sekundit all, et teenus aktiveerida ja luua ühendus Volvo On Call-klienditeenindusega, vt Rakenduse Volvo On Call* kasutatavad funktsioonid.

ON CALL nupu alternatiivid

MY CAR tavavaates vajutage nuppu OK/MENU ja valige SettingsVolvo On CallOn Call.

 Märkus

Nuppu SOS tohib kasutada vaid õnnetuse, haigushoo või välisohu korral auto ja kaassõitjate vastu. Funktsioon SOS on mõeldud kasutamiseks hädaolukorras.

Nuppu ON CALL võib kasutada ka kõikide muude teenuste puhul, kaasa arvatud maanteeabi.

Teenuse tühistamine

Käivitatud teenuse saab tühistada 10 sekundi jooksul, kui vajutate nuppu EXIT.

Sätted

Menüüsüsteemi võimalikud valikud ja sätted.

  • Key lock - määrake, millal nuppe SOS ja ON CALL tuleb kasutada. Funktsioon tähendab, et nupud aktiveeritakse vaid siis, kui kaugjuhtimispult on asendis I või II või siis, kui mootor töötab.
  • Activate service – kasutatakse tellimuse aktiveerimiseks ja teenusele ligipääsu saamiseks.

Tellimuse aktiveerimisolek näitab, et Volvo On Call-süsteem tuleb Volvo teeninduses sisse lülitada enne, kui saate autos tellimuse aktiveerida.

  1. * Lisavarustus/tarvik.