Lasteistmed - paiknemine

Lapse paigutamine autosse ja kasutatav turvavarustus sõltuvad lapse kaalust ja pikkusest.
P3007 - Krockkudde och barnstol
Turvapadi ja seljaga sõidusuunas paigaldatav turvatool ei sobi omavahel.

Kui juhi kaassõitja turvapadi on aktiveeritud, tuleb seljaga sõidusuunas turvatool alati asetada tagaistmele. Kui juhi kõrvalistmel on laps, võib ta avaneva turvapadja tõttu saada tõsiseid vigastusi.

Kui juhi kõrvalistuja turvapadi välja lülitada, võib juhi kõrvalistmele asetada seljaga sõidusuunas turvatooli.

Juhi kõrvalistuja turvapadja silt

P3/P4-1546-Airbag decal placement 2
Juhi kõrvalistuja päikesesirmil olev silt.
P3-1420-S60/V60/V60H/XC60-Airbag decal placement 1
Juhi kõrvalistuja uksepiilaril olev silt. Turvapadja silt on nähtav juhi kõrvalistuja ukse avamisel.

Juhi kõrvalistuja turvapadja hoiatussilt paikneb joonisel näidatud kohas.

Võib paigutada:
  • seljaga sõidusuunas turvatooli juhi kõrvalistmele (selle turvapadi välja lülitatud),
  • näoga sõidusuunas turvatooli/istmepadja juhi kõrvalistmele (selle turvapadi aktiveeritud),
  • üks või mitu turvatooli / istme kõrgenduspatja tagaistmel.

 Hoiatus

Ärge kasutage esiistmel seljaga sõidusuunas paiknevat turvatooli, kui turvapadi on aktiivne. Selle nõuande mittejärgimine võib olla lapsele eluohtlik.

 Hoiatus

Ärge lubage lapsel seista või istuda kaassõitjaistme ees.

Kui kaassõitja turvapadi on aktiveeritud, ei tohi selle istmele asetada seljaga sõidusuunas paigaldatavat turvatooli.

Kui kaassõitja turvapadi on välja lülitatud, ei tohi näoga sõidusuunas lapsed ja täiskasvanud kaassõitja istmele istuda.

Ülaltoodud juhiste eiramisel võib lapse elu ohtu sattuda või esineda tõsiste vigastuste oht.

 Hoiatus

Lapse turvaistmeid/-toole, millel on metallkinnitused või muu konstruktsioon, mis võiks jääda turvavöö pandla avamisnupu peale, ei tohi kasutada, sest need võivad põhjustada turvavöö pandla juhuslikku avanemist.

Ärge laske lapse turvatooli ülemisel osal toetuda vastu tuuleklaasi.

 Märkus

Laste autosse paigutamise eeskirjad riigiti erinevad. Kontrollige kohaldatavaid nõudeid.