Õhu kvaliteet – IAQS*

Õhukvaliteedi süsteem IAQS eraldab õhust gaasid ja osakesed, et vähendada lõhna ja saasteainete sattumist salongi.

Kui välisõhk on saastunud, suletakse õhu sissepääs ja salongiõhk hakkab ringlema.

Funktsiooni saab aktiveerida/desaktiveerida menüüsüsteemis MY CAR. Täpsema teabe saamiseks menüüsüsteemi kohta vt. MY CAR.

 Märkus

Õhu kvaliteedi andur peab olema alati sisse lülitatud, et tagada salongis võimalikult hea õhk.

Külmas kliimas on õhuringlus piiratud udu tekkimise vältimiseks.

Udu tekkimisel tuleb õhukvaliteedi andur välja lülitada ja kasutada tuuleklaasi ja külgakende, samuti tagaakna soojendamise funktsioone.

  1. * Lisavarustus/tarvik.