Sõidurea hoidmise abifunktsioon (LKA) – tähised ja teated

Kui sõidurea hoidmise abifunktsioon puudub, võidakse näidikuplokis kuvada sümbol koos selgitava teatega – vajaduse korral järgige antavat soovitust.

Teatete näited:

TähisTeadeSpetsifikatsioon
P4-1246-Symbol Kamera BlockeradEsiklaasiandur blokeeritud Vt juhendit

Kaameraandur on ajutiselt välja lülitatud.

Kuvatakse juhul, kui tuuleklaasil on nt lumi, jää või mustus.

  • Puhastage tuuleklaas kaameraanduri ees.

Lugege kaameraanduri piirangutest, vt Kokkupõrke hoiatussüsteem* - kaameraandurite piiratud toime ja Kokkupõrke hoiatussüsteem* - toimimine.

P4-1246-Symbol Lane-Keeping-Aid-!Lane keeping aid Vajalik hooldus

Süsteem on vabastatud.

  • Kui teade jääb püsima, pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.
P3-1246-Symbol Lane Departure Warning
Lane keeping aid Katkestus LKA on ooterežiimis. LKA-tähise jooned näitavad, kui funktsioon on jälle aktiivne.
  1. * Lisavarustus/tarvik.