V60

2018

Valgustuse lülitid

Välise valgustuse lülitamine ja seadistamine toimub esitulede lülitist. Ühtlasi kasutatakse seda ekraani ja näidikuploki valgustuse ja miljöövalgustuse reguleerimiseks.
P3-1320 Overview 4 position LSM

Ülevaade, valgustuse lülitid.

 1. Pöördlüliti ekraani ja armatuurlaua valgustuse ning välisvalgustuse reguleerimiseks*
 2. Tagumise udutule nupp
 3. Sõidu ja parkimise ajal valgustuse reguleerimise lüliti
 4. Pöördlüliti tulede kõrguse reguleerimiseks

Aktiivsete ksenoonesituledega* varustatud autode esitulede valgusvihu kõrgust reguleeritakse automaatselt ja seetõttu ei ole neil esitulede kõrguse reguleerimise pöördlülitit.

Nupu asendid

 Märkus

Samu pirne kasutatakse päevatulede ja eesmiste ääretuledena. Päevatuledena kasutamisel on eredus suurem.
AsendSpetsifikatsioon

Päevatuled1, kui auto elektrisüsteem on võtme asendis II või kui mootor töötab.

Võib kasutada kaugtulevilgutust.

Päevatuled, gabariidituled ja ääretuled, kui auto elektrisüsteem on võtme asendis II või kui mootor töötab.

Gabariidituled/ääretuled, kui auto on pargitud2.

Võib kasutada kaugtulevilgutust.

Päevatuled, tagumised gabariidituled ja ääretuled päevasel ajal, kui auto elektrisüsteem on võtme asendis II või kui mootor töötab.

Lähituled ja gabariidituled/ääretuled nõrgas päevavalguses või pimedas, tagumise udutule või klaasipuhastite pidevale režiimile sisselülitamisel.

Tunnelituvastuse* funktsioon on aktiveeritud.

Saate kasutada aktiivsete kaugtulede* funktsiooni.

Kaugtuled võib aktiveerida, kui lähituled on sisse lülitatud.

Võib kasutada kaugtulevilgutust.

Lähituled ja gabariidituled/ääretuled.

Kaugtuled on lülitusvalmiduses

Võib kasutada kaugtulevilgutust.

Volvo soovitab sõidu ajal kasutada režiimi .

 Hoiatus

Auto valgustussüsteem ei suuda kõigis olukordades (nt udu ja vihma korral) kindlaks teha, kas päevavalgus on liiga nõrk või piisavalt tugev.

Juht peab alati veenduma, et auto tuled oleks liiklusolude jaoks õiges olekus ja vastaks kohaldatavatele liikluseeskirjadele.

Näidikute ja ekraani valgustus

Olenevalt süüteasendist lülitub sisse erinev ekraani ja armatuurlaua valgustus; vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Ekraani valgustus nõrgeneb pimedas automaatselt, kusjuures nõrgenemise astet saab reguleerida pöördlüliti abil.

Armatuurlaua valgustust reguleeritakse pöördlülitiga.

Esitulede kõrguse reguleerimine

Autos olev raskus muudab esitulede kõrgust, ning võib vastutulijaid pimestada. Seda saab vältida tulede kõrguse reguleerimise teel. Reguleeri tuled allapoole, kui auto on tugevalt koormatud.

Jätke mootor tööle või süütevõti asendisse I.
Tulede üles/alla reguleerimiseks rulli pöördlülitit üles/alla.
P3-1246 Headlamp levelling, positions

Seaderatta asendid erineva koormuse korral.

 1. Ainult juht
 2. Juht ja kaassõitja eesmisel kaassõitjaistmel
 3. Sõitjad kõigil istmetel
 4. Sõitjad kõigil istmetel ja maksimaalne koormus pakiruumis
 5. Juht ja maksimaalne koormus pakiruumis
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Paigaldatud eesmisesse kaitserauda või selle alla.
 3. 2 Samuti ka mootori tühikäigul, eeldusel et lüliti on mõnest teisest asendist sellesse asendisse viidud.

Kas sellest oli abi?